26 oktober 2013

MYT 14

"Invandringen leder till lönedumpning"

SANNING: Det finns få studier som visar att lönerna påverkas av invandring. De internationella studier som har genomförts tyder på att effekterna är obefintliga eller små. I en svensk studie från 2008, som omfattar undersökningsperioden 1993-2003, kunde det inte påvisas någon signifikant effekt på inföddas löner på grund av invandring till Sverige.

KÄLLA: ESO-rapport: Invandringen och de offentliga finanserna