6 december 2014

MYT 19

”Massinvandringen" bidrar till att våldet och morden ökar i Sverige.”

________________________________________________________________________________________________________________

SANNING: Det grövsta våldet har gått ned i Sverige i 20 år, visar Brottsförebyggande rådets statistik.  Antalet mord förra året, 62 stycken, var det lägsta sedan 1960-talet. Mordfrekvensen har mer än halverats om man jämför 2012 med de våldsammaste åren kring 1990 och hör nu till de absolut lägsta i Europa. Trendmässigt är nedgången runt 30 procent. Därmed så har INTE våldet och morden ökat i Sverige trotts en ökad invandring.

________________________________________________________________________________________________________________

KÄLLA: BRÅ: Anmälda brott. Linnéuniversitetet: Gatuvåld i Stockholm City. DN: Antalet mord halverats sedan 90-talet.