27 oktober 2013

MYT 18

”Judarna kontrollerar medier och politik i Sverige, USA och i flera andra länder.”

SANNING: Påståenden om judiska konspirationer har cirkulerat i Sverige och i Europa i århundraden och bygger på synen av judarna som ett kollektiv. I Sverige, USA och många andra länder ägs radio- och TV-kanaler av en rad olika företag. Denna spridning garanterar att varken någon grupp eller särintresse kan kontrollera debatten.