26 oktober 2013

MYT 9

"På grund av invandringen får skolavslutningar inte hållas i kyrkan"

SANNING: Det stämmer inte. Det går bra att ha skolavslutning i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron. Utbildningen i skolor med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Även Vid fristående skolor och förskolor ska undervisningen vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt vid fristående skolor och förskolor får dock ha en konfessionell inriktning under förutsättning att deltagandet i konfessionella inslag är frivilliga.

KÄLLA: Riksdagen: Skollagen, se kapitel 1 Skolverket: Juridisk vägledning