26 oktober 2013

MYT 8

"På grund av invandringen får barnen inte sjunga nationalsången och psalmer i skolan"

SANNING: Det stämmer inte. Av den nya läroplanen för grundskolan, som gäller sedan 2011, framgår att eleverna ska lära sig några av de vanligaste psalmerna och nationalsången. Utbildningen i förskolor eller skolor med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Även vid fristående skolor och förskolor ska undervisningen vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt vid fristående skolor och förskolor får dock ha en konfessionell inriktning under förutsättning att deltagandet i konfessionella inslag är frivilliga.

KÄLLA: Riksdagen: Skollagen, se kapitel 1 Skolverket: Läroplan för grundskolan