26 oktober 2013

MYT 11

"På grund av invandringen anpassar sig Sverige till kvinnofientliga traditioner"

SANNING: Det stämmer inte. Sverige har en lång tradition av arbete för ett jämställt samhälle där alla kvinnor och män har samma rättigheter och möjligheter. Regeringen arbetar aktivt för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och andra företeelser som strider mot individens rättigheter. Regeringens linje är tydlig. Sverige motverkar existerande förtyck av kvinnor och kommer aldrig att acceptera kvinnofientliga uttryck oavsett ursprung.

KÄLLA:  Regeringens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck SOU 2012:35 Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap