26 oktober 2013

MYT 5

"Alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag"

SANNING: Det stämmer inte. Majoriteten av dem som fick uppehållstillstånd under 2012 lever inte på bidrag. De är t.ex. arbetskraftsinvandrare, studenter, EES/EU-medborgare och deras anhöriga som oftast har en försörjning när de kommer till Sverige. Under 2012 var över 700 000 utrikes födda personer sysselsatta. Men det tar fortfarande alltför lång tid för nyanlända flyktingar att komma in på arbetsmarknaden.

KÄLLA:  SCB: Arbetskraftsundersökningar AKU Migrationsverket: Statistik om uppehållstillstånd och uppehållsrätter